Algemene voorwaarden & Privacy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Reispaleis, op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Studio Reispaleis en consument.

Met het plaatsen van een bestelling op reispaleisjes.nl, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Verzending & Levering

 • Na ontvangst van je bestelling verzendt Studio Reispaleis deze altijd binnen 2 werkdagen, maar vaak al binnen 48 uur. Kosten voor verzending zijn € 3,50.

Retouren & Ruilingen

 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer (Studio Reispaleis) schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Annuleren 

 • Een bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na bestelling en voordat verzending plaatst vindt.

Privacy

 • Studio Reispaleis geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Intellectueel eigendom

 • Alle ontwerpen zijn van de hand van reispaleisjes illustrator Esther van Dijk voor Studio Reispaleis. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van Studio Reispaleis.
 • Niets uit de website (www.reispaleisjes.nl) mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Studio Reispaleis.

Veranderingen in de illustraties op maat

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de illustrator (Esther van Dijk), veranderingen in de illustraties aan te (laten) brengen.

Naamsvermelding

 • De naam van de illustrator (Esther van Dijk – Studio Reispaleis en reispaleisjes.nl ) moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief transport- en portokosten, tenzij anders aangegeven op de specificatie. Studio Pics & Zo maakt gebruik van de KOR (kleine ondernemersregeling). Dit betekent dat zij is vrijgesteld van het vragen en afdragen van BTW.

Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: Esther van Dijk
 • Handelsnaam: Studio Reispaleis
 • Websites: www.reispaleisjes.nl www.reispaleisje.nl www.studioreispaleis.nl www.picsenzo.nl
 • Vestigingsadres (geen bezoekadres): Ds. Klinckhamerlaan 2 9901 TD Appingedam (Tjamsweer)
 • Emailadres: info@reispaleisjes.nl & esther@reispaleisjes.nl
 • KVK: 64850137